Semizotu

Gün aşırı oğlumla bahçemizden Portulacaoleracea topluyoruz. Hani küçük yeşil yapraklı, bahçelerde, tarlalarda, yol kenarlarında kendi kendine yetişen, yabanisi daha yoğun, mayhoş bir lezzete sahip olan şifalı bir bitki. Evet haklısınız bilimsel adları hem akılda tutması, hem de söylemesi zor. 
Bildiniz, bildiğiniz semizotu. Bahçenin her yerinden kendince bir yer bulup bitiveren bu otun mayhoş tadına ben de bitiyorum. Semizebe, semizlik, pırpar, pirpirim, sovukluk gibi farklı adları olduğunu öğrendim bugün. 
Semizotu/ pirpirim adının geçtiği ilk kaynak 1501 yılında Câmi-ül Fürs. Hani o meşhur 16. yüzyılın en başında Türklere Fars dilini öğretmek için hazırlanan sözlük.
 8000 civarında madde içeren; amacı bu olmasa da, 16. yüzyıl türkçesinin kelime haznesi, bitki, şehir, hayvan ve yemek isimlerine de ışık tutan bir kaynak. Şimdi o sözlük önümde olsa rastgele bir sayfa açsam her gün. Merak işte semizotu gibi ordan burdan bitiveriyor bende de.

Bahçe Günlüğüm- Haziran 2020